تماس با من

تلفن :

+۹۸ ۴۱ ۳۳۳ ۷۷۰ ۷۲

+۹۸ ۹۱۴ ۸۱۲ ۹۶ ۳۹

ایمیل :

hamed.ahmadi.w@gmail.com

آدرس :

تبریز، خیابان امام، نرسیده به چهارراه آبرسان،

نبش کوی سهند، ساختمان آذر، طبقه اول،

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره روشنا