درباره من

من حامد احمدی و اهل تبریز هستم. بعد از فوق لیسانس و اخذ پروانه نظام روانشناسی و مشاوره و از زمان راه‌اندازی مرکز روشنا در سال ۹۳ به طور جدی در حوزه‌ی رواندرمانی کار می‌کنم.

من بیشتر با کسانی که در روابط خود با دیگران به مشکل خورده‌اند کار می‌کنم. چون به نظر من مشکل اصلی افراد ناشی از اضطرابی است که در روابط خود با دیگران تجربه می‌کنند. رویکرد من عمدتا تحلیلی بوده و با بررسی تروماهای گذشته و بررسی روابط مراجع کار می‌کنم.

حوزه‌ی تخصصی من

عمدتا مشکلات اضطرابی و افسردگی

روابط بین‌فردی و مهارت ارتباط،

مشکلات مربوط به سوگ، مرگ و معنای زندگی است.